Tekniska nämnden

Organ/Nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Paragrafer

§ 69-85

Datum när anslaget sätts upp

2022-06-10

Datum när anslaget tas ner

2022-07-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
10 juni 2022