Valnämnden

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 13 - 17

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-06-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
30 maj 2022