Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 15 - 22

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-06-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
24 maj 2022