Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 61 - 73

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-06-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
24 maj 2022