Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-09

Paragrafer

§ 47-59

Datum när anslaget sätts upp

2022-05-16

Datum när anslaget tas ner

2022-06-07

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
16 maj 2022