Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-04

Paragrafer

§ 82 - 107

Datum när anslaget sätts upp

2022-05-10

Datum när anslaget tas ner

2022-06-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
10 maj 2022