Valnämnden

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 5 - 12

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-05-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
2 maj 2022