Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-04-11

Paragrafer

§ 34 - 45

Datum när anslaget sätts upp

2022-04-20

Datum när anslaget tas ner

2022-05-12

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
20 april 2022