Tillkännagivande Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-04-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
12 april 2022