Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 29-41

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-04-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
4 april 2022