Barn - och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-28

Paragrafer

§ 29 - 40

Datum när anslaget sätts upp

2022-04-04

Datum när anslaget tas ner

2022-04-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
4 april 2022