Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2022-03-23

Paragrafer

§ 3 - 14

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-04-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
29 mars 2022