Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 22 - 33

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-04-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
29 mars 2022