Valnämnden

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1 - 4

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-04-12

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
21 mars 2022