Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-03-14

Paragrafer

§ 22 - 33

Datum när anslaget sätts upp

2022-03-21

Datum när anslaget tas ner

2022-04-12

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
21 mars 2022