Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-03-02

Paragrafer

§ 15 -28

Datum när anslaget sätts upp

2022-03-10

Datum när anslaget tas ner

2022-04-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
10 mars 2022