Barn - och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-28

Paragrafer

§ 14 - 28

Datum när anslaget sätts upp

2022-03-07

Datum när anslaget tas ner

2022-03-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
7 mars 2022