Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-02-14

Paragrafer

§ 10 - 21

Datum när anslaget sätts upp

2022-02-21

Datum när anslaget tas ner

2022-03-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
21 februari 2022