Barn - och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-31

Paragrafer

§ 1 -13

Datum när anslaget sätts upp

2022-02-07

Datum när anslaget tas ner

2022-03-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
7 februari 2022