Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1 - 15

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-02-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
1 februari 2022