Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-01-17

Paragrafer

§ 1-9

Datum när anslaget sätts upp

2022-01-24

Datum när anslaget tas ner

2022-02-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
24 januari 2022