Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 2 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-01-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
20 december 2021