Barn - och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-29

Paragrafer

§ 140 -156

Datum när anslaget sätts upp

2021-12-08

Datum när anslaget tas ner

2021-12-30

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
8 december 2021