Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 91-99

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-12-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

karin Talén

Senast uppdaterad:
6 december 2021