Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 143 - 155

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-12-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
30 november 2021