Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 111-123

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-12-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
29 november 2021