Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-15

Paragrafer

§ 95 - 104

Datum när anslaget sätts upp

2021-11-22

Datum när anslaget tas ner

2021-12-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
22 november 2021