Tillkännagivande Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-23

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-11-30

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
16 november 2021