Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 97-110

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-11-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
25 oktober 2021