Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn - och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-21

Paragrafer

§ 80-94

Datum när anslaget sätts upp

2021-10-25

Datum när anslaget tas ner

2021-11-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
25 oktober 2021