Tillkännagivande Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-10-26

Datum när anslaget sätts upp

2021-10-19

Datum när anslaget tas ner

2021-11-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
19 oktober 2021