Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-04

Paragrafer

§ 107-119

Datum när anslaget sätts upp

2021-10-12

Datum när anslaget tas ner

2021-11-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
12 oktober 2021