Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 34 - 47

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-10-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
28 september 2021