Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 84-96

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-10-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
27 september 2021