Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Paragrafer

§ 73-79

Datum när anslaget sätts upp

2021-09-27

Datum när anslaget tas ner

2021-10-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
27 september 2021