Tillkännagivande Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-10-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
21 september 2021