Socialnämndens arbetutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 62-69

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-10-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
13 september 2021