Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-06

Paragrafer

§ 91-106

Datum när anslaget sätts upp

2021-09-13

Datum när anslaget tas ner

2021-10-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
13 september 2021