Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 72-83

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-09-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
30 augusti 2021