Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-08-23

Paragrafer

§64-72

Datum när anslaget sätts upp

2021-08-30

Datum när anslaget tas ner

2021-09-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
30 augusti 2021