Byggnadsnämnden

Organ/Nämnd

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-12

Paragrafer

§ 59-64

Datum när anslaget sätts upp

2021-08-18

Datum när anslaget tas ner

2021-09-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
23 augusti 2021