Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 23-27 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-09-07

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
16 augusti 2021