Eldningsförbud upphör

Delegationsbeslut om eldningsförbud som upphör

Organ/Nämnd

Delegationsbeslut

Datum när anslaget sätts upp

2021-07-07

Datum när anslaget tas ner

2021-07-31

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
7 juli 2021