Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-07-01

Paragrafer

§ 53 - 54

Datum när anslaget sätts upp

2021-07-01

Datum när anslaget tas ner

2021-07-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
1 juli 2021