Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-06-22

Paragrafer

§ 76 - 95

Datum när anslaget sätts upp

2021-06-30

Datum när anslaget tas ner

2021-07-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
30 juni 2021