Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-21

Paragrafer

§ 53-63

Datum när anslaget sätts upp

2021-06-29

Datum när anslaget tas ner

2021-07-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
29 juni 2021