Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 62-71

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-07-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
22 juni 2021