Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 29 - 33

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-07-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
18 juni 2021