Tillkännagivande Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-06-22

Datum när anslaget sätts upp

2021-06-15

Datum när anslaget tas ner

2021-06-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
15 juni 2021