Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Paragrafer

§ 70-72, 74-79

Datum när anslaget sätts upp

2021-06-11

Datum när anslaget tas ner

2021-07-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Senast uppdaterad:
11 juni 2021